Bản đồ COVID-19 quận Bình Thạnh ︁
Tuần lễ (từ ngày 14/01/2022 đến ngày 20/01/2022)

Vùng xanh: Cấp 1 (Nguy cơ thấp)

mapcovid
mapcovid

Số ca PCR nhiễm mới trong ngày 23/01:
ca (20/20 phường)lightbreafast

Diễn biến tình hình F0 tại quận Bình Thạnh