Bản đồ COVID-19 quận Bình Thạnh ︁

Số ca nhiễm mới trong ngày 14/10/2021: 115 (gồm 25 ca PCR và 90 ca test nhanh).

Số ca nhiễm đã được ghi nhận(Từ 29/4/2021 đến 17h00 ngày 14/10) :
ca bệnh (20/20 phường)lightbreafast
Vùng đỏ
Vùng cam
Vùng vàng
Vùng cận xanh
Vùng xanh

2. Số ca nhiễm mới trong ngày 14/10/2021: 115 (gồm 25 ca PCR và 90 ca test nhanh).

Test nhanh
PCR

3. Tổng số ca F0 cập nhật đến 17 giờ 00 theo ngày tại quận Bình Thạnh

4. Diễn biến tình hình F0 tại quận Bình Thạnh

5. Tổng số F0 tử vong: 701 (ngày 14/10, ghi nhận 17 ca tử vong thuộc bệnh viện tuyến trên)

Tổng số kỳ trước
Số ca tử vong phát sinh trong ngày

6. Biểu đồ theo dõi vùng màu 5 phường (P.1, P.5, P.6, P.14, P19)

Từ ngày 23/8/2021 đến 14/10/2021